O projekte

Portál Smart Sabinov je moderná interaktívna služba na odovzdávanie informácií z mestských technológií všetkým občanom mesta Sabinov a širokej verejnosti. Vďaka aplikácii Invipo si môžete pozrieť aktuálny stav kvality ovzdušia, informácie o dobíjacích staniciach elektromobilov, či verejnom osvetlení v mesta. Vďaka tomu sa Vám bude v Sabinove kvalitnejšie a lepšie žiť.