Mestský úrad Sabinov

Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Telefon: 051 48 80 422
E-mail: msu@sabinov.sk

www.sabinov.sk